MFE lansează apelul dedicat formării profesioniștilor din sectorul medical

0
0
0
s2sdefault

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță deschiderea apelului de proiecte „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”, cu o alocare de 64,74 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), primul dintr-o serie de apeluri destinate domeniului medical din România.

21 Octombrie 2016, Sursa : Ministerul Fondurilor Europene (M.F.E.), http://www.fonduri-ue.ro/

Sigla.pocu

MFE lansează apelul dedicat formării profesioniștilor din sectorul medical

Comunicat de Presă, București, 17 octombrie 2016

Pot solicita finanțare pentru proiecte între 1,2 şi 3 milioane de euro, Ministerul Sănătății și autorităţile publice, autorităţi de sănătate publică, individual sau în parteneriat cu actori relevanți. Beneficiarii vor propune programe de formare profesională, inclusiv e-learning, şi participarea la schimburi de experiență/schimburi de bune practici în domeniile prioritare de sănătate: sănătatea femeii și a copilului, boli netransmisibile majore (boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine/disfuncții tiroidiene, boli pulmonare şi renale cronice, cancer, diabet zaharat), boli transmisibile (tuberculoză; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C), sănătate mintală, boli rare.

De proiectele aferente acestui apel vor beneficia medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate și personalul din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național şi local.

Cristian Ghinea, ministru: „Acesta este al zecelea apel de proiecte deschis din POCU. Când am venit la Minister erau zero apeluri deschise. Cu alte cuvinte, deși POCU a fost finalizat în februarie 2015, Guvernul anterior nu a lansat niciun apel. În total, am direcţionat până acum aproape 800 milioane de euro înspre educaţie, dezvoltare locală, sănătate, antreprenoriat, sănătate şi economie socială.”

Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în data de 1 septembrie 2016 şi varianta finală a integrat observaţii şi propuneri din partea potenţialilor beneficiari.

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 17 octombrie 2016 ora 15:00, până la data de 16 decembrie 2016, ora 16:00.

***

Despre apelul de proiecte „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
• răspunde Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020;
• sprijină măsurile referitoare la sănătate din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, adoptat de Guvern în februarie 2016;
• face parte din POCU, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general,Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

***

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

0
0
0
s2sdefault