ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI

0
0
0
s2sdefault

INVITAȚIE


Conferință regională & workshop
“ ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN
INDUSTRIA AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI”
#PACKAGING circle 2019


Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM
are plăcerea de a vă invita la evenimentul “Rolul economiei circulare în industria ambalajelor”
din cadrul proiectului “STRATEGIA PENTRU TRANZIȚIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA
CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)”.


Conferința si workshop-ul are loc în data de 20 Mai 2019 , la Timișoara în Sala P02, din
cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din
Timișoara, începând cu orele 8:30.

 

Pentru înscriere / înregistrare / mai multe informații vă rugăm accesați link-ul următor http://www.packcircle.ircem.ro/

 


Proiectul “STRATEGIA PENTRU TRANZIȚIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA
CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)” vizează fundamentarea pilonilor ce vor susține
implementarea economiei circulare în România, prin implicarea tuturor actorilor reprezentativi.
Studiul intenționează să adune opinii privind circularitatea și penetrabilitatea economiei circulare
prin cooperare teritorială, astfel încât să atingem misiunea noastră, ca până în 2030 România,
să fie lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economia circulară.


Conferința își propune să vină cu soluții la obiectivele stabilite de noua legislație
europeană în ceea ce privesc deșeurile și economia circulară, oferind perspectiva asupra
provocărilor și soluțiilor cheie cu care se confruntă lanțul de aprovizionare pentru a evolua spre
o economie circulară. În cadrul conferinței vor fi invitați actori din mediul de afaceri, non-profit,
precum şi instituții publice, care acoperă întregul ciclu de viață al unui ambalaj: de la producție și
distribuție, la gestionarea deșeurilor și piața materialelor secundare.


În cadrul acesteia, aveți ocazia să descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor
din industrie și să obțineți îndrumări detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a
politicilor de economie circulară, să discutați cu factori de decizie experimentați ai părților
interesate cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare. De asemenea, ca
urmare a acestei consultări sectoriale de la Timișoara ne propunem ca în urma conferinței şi
workshop-ului să venim cu soluții clare pentru atingerea misiunii ROCES şi conturării strategiei
pentru 2030.


Vă invităm să fim parte din schimbare împreună!
Cu deosebit respect,


Dr. Ing. Ec. Elena-Simina LAKATOS,
Preşedinte IRCEM

 

Prof.dipl. ing. Gabriela ILIN,

Președinte Cluster ROVEST

 

 

Una dintre cele mai importante funcții a industriei de ambalaje în deceniul următor va
fi sporirea sustenabilităţii acestora. Un alt factor este acela că 55% din deșeurile municipale
să fie reciclate până în 2025: acesta fiind unul dintre obiectivele stabilite de noua legislație
europeană privind deșeurile și economia circulară.


Plecând de la aceste premise către practici durabile pentru ambalaje, economia
circulară va fi un factor-cheie, punctul focal și principalul indicator al lanțului de aprovizionare
al ambalajelor.


Conferința își propune să vină cu soluții la aceste cerințe viitoare privind durabilitatea,
oferind perspectiva asupra provocărilor și soluțiilor cheie cu care se confruntă lanțul de
aprovizionare pentru a evolua spre o economie circulară.


În cadrul conferinței vor fi invitați actori din mediul de afaceri, non-profit, precum şi
instituții publice, care acoperă întregul ciclu de viață al unui ambalaj: de la producție și
distribuție, la gestionarea deșeurilor și piața materialelor secundare, astfel încât vor fi
prezentate modele de bune practici care să faciliteze tranziția României spre economia
circulară şi atingerea țintelor impuse de Comisia Europeană.

 

TEMATICA
Sesiunea 1: Tendințele consumatorilor pentru utilizarea ambalajelor sustenabile într-o
economie circulară în următorii 10 ani.
Sesiunea 2: Gestionarea ambalajelor de către marii retaileri, pentru a face față provocărilor
sociale și de mediu actuale.
Sesiunea 3: Creșterea sustenabilității ambalajelor: combinarea managementului lanțului de
aprovizionare cu un designe bun pentru durabilitate.
Sesiunea 4: Inovare disruptivă pentru o economie circulară - impactul celor mai recente
tehnologii care transformă ambalarea viitorului prin reducerea consumului de apă, resurse,
energie şi digitizarea fabricilor.
Sesiunea 5: Proceduri standardizate pentru evaluarea gradului de reciclare a ambalajelor.
Sesiunea 6: Ambalaje complet bio-degradabile a produselor alimentare, ambalaje reciclate
mecanic / chimic și schimbări sistemice, cele mai bune practici şi lecțiile învățate.

Documente:

Agenda Conferintei ROLUL MATERIALELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ DIN INDUSTRIA AMBALAJELOR, LOGISTICII ŞI RETAILER-ULUI- 20 Mai 2019

ROMANIAN’S STRATEGY FOR THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY (ROCES) 2020-2030 PROIECT052/IRCEM/2018-2019 -Plan cadru de acţiune-

 

0
0
0
s2sdefault