Strategia pentru Balcanii de Vest

0
0
0
s2sdefault

logo en European Commission

 

European Commission - Press release

Strategy for the Western Balkans: EU sets out new flagship initiatives and support for the reform-driven region

Strasbourg, 6 February 2018 

The Commission adopted today a strategy for 'A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans'. (English version)

 

UE prezintă noi inițiative emblematice și își declară sprijinul pentru regiune orientat către realizarea de reforme

Strasbourg, 6 februarie 2018

Astăzi, Comisia a adoptat o strategie pentru „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune”.

Astfel cum a anunțat președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2017, Comisia a adoptat astăzi o strategie pentru „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune”, care confirmă perspectiva europeană a regiunii ca investiție geostrategică într-o Europă stabilă, puternică și unită, bazată pe valori comune. Strategia prezintă prioritățile și domeniile în care se va aplica o cooperare comună consolidată și abordează provocările specifice cu care se confruntă Balcanii de Vest, în special necesitatea unor reforme fundamentale și a unor relații de bună vecinătate.perspectivă credibilă de aderare necesită eforturi susținute și reforme ireversibile.Înregistrarea de progrese pe calea către UE este un proces obiectiv și bazat pe merite, care depinde de rezultatele concrete obținute de fiecare țară în parte.

Astăzi, Comisia Europeană a anunțat șase inițiative emblematice, care reprezintă acțiuni specifice pe care UE le va adopta în următorii ani pentru a sprijini eforturile de transformare în Balcanii de Vest în domenii de interes reciproc. Aceste inițiative vizează aspecte precum consolidarea statului de drept, cooperarea consolidată în materie de securitate și migrație prin intermediul echipelor comune de anchetă și al poliției de frontieră și gărzii de coastă, extinderea uniunii energetice a UE pentru a cuprinde și Balcanii de Vest sau reducerea tarifelor de roaming și dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă în regiune. Strategia subliniază, de asemenea, faptul că UE trebuie să fie pregătită pentru a primi noi membri, de îndată ce aceștia vor îndeplini criteriile.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „A investi în stabilitatea și prosperitatea Balcanilor de Vest înseamnă a investi în securitatea și în viitorul Uniunii. Deși nu va mai avea loc nicio nouă extindere în timpul actualului mandat, Comisia Europeană trasează astăzi un parcurs european pentru Balcanii de Vest. Printr-o voință politică puternică, prin realizarea de reforme efective și susținute și prin găsirea de soluții definitive la diferendele cu vecinii, fiecare dintre țările din Balcanii de Vest poate avansa pe propria cale către Uniunea Europeană. Realizarea acestui obiectiv va depinde de meritele lor obiective. Comisia Europeană va avea o atitudine riguroasă, dar corectă. Mesajul pe care îl voi transmite în cadrul vizitei pe care o voi efectua în fiecare țară din Balcanii de Vest la sfârșitul acestei luni va fi clar: continuați procesul de reformă, iar noi vom continua să vă sprijinim pentru concretizarea viitorului vostru european.”

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a declarat:„Balcanii de Vest fac parte din Europa: împărtășim aceeași istorie, aceeași geografie, același patrimoniu cultural și aceleași oportunități și provocări actuale și viitoare. Avem un interes comun de a coopera tot mai strâns pentru a garanta că cetățenii noștri se bucură de dezvoltare economică și socială și de securitate. Această strategie ne arată calea de urmat pentru ca toți cei șase parteneri ai noștri să depășească odată pentru totdeauna moștenirea trecutului, pentru ca noi toți, împreună, să asigurăm ireversibilitatea procesului de apropiere a Balcanilor de Vest de Uniunea Europeană și să continuăm procesul de reîntregire a continentului. Strategia ne oferă tuturor o perspectivă comună, clară, fără echivoc, credibilă și concretă pentru integrarea în UE a fiecăruia dintre cei șase parteneri ai noștri. Următoarele luni vor fi nu numai intense, ci și cruciale pentru valorificarea acestei oportunități istorice unice.”

Comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, a subliniat: „Astăzi confirmăm că ușa Uniunii este deschisă pentru Balcanii de Vest, care sunt deja o enclavă înconjurată de UE, și că oferta noastră este sinceră. Prin această nouă abordare, susținută de măsuri concrete, consolidăm procesul de extindere, care necesită în schimb eforturi și reforme credibile, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept. Măsurile pe care le adoptăm trebuie să fie în beneficiul cetățenilor.”

Punerea accentului pe reforme convingătoare și reconciliere

Pentru a îndeplini criteriile de aderare la UE și în propriul interes, țările din Balcanii de Vest trebuie să pună în aplicare reforme de amploare în domenii esențiale. Statul de drept, drepturile fundamentale și guvernanța trebuie consolidate în mod semnificativ. Reformele judiciare, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și reforma administrației publice trebuie să producă rezultate concrete, iar funcționarea instituțiilor democratice trebuie consolidată în mod riguros. Reformele economice trebuie continuate cu hotărâre pentru a aborda deficiențele structurale, competitivitatea scăzută și ratele ridicate ale șomajului.

Toate țările trebuie să se angajeze fără echivoc, atât prin vorbe, cât și prin fapte, să depășească moștenirea trecutului, asigurând, cu mult timp înainte de aderarea la Uniunea Europeană, reconcilierea și rezolvarea aspectelor nesoluționate, în special a litigiilor frontaliere.Un acord complet și obligatoriu din punct de vedere juridic de normalizare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo este indispensabil pentru ca aceste țări să poată avansa fiecare pe calea sa către UE.

Șase inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor de Vest

UE este deja cel mai important donator și investitor în regiune, precum și un partener politic pentru țările din Balcanii de Vest. De asemenea, UE este cel mai mare partener comercial al țărilor din Balcanii de Vest, volumul anual total al schimburilor comerciale dintre cele două părți fiind de 43 de miliarde EUR (în 2016). Astăzi, Comisia Europeană a prezentat șase inițiative emblematice care vor consolida și mai mult cooperarea noastră într-o serie de domenii și vor sprijini procesul de transformare în Balcanii de Vest. Aceste inițiative emblematice vizează domenii specifice de interes comun: statul de drept, securitatea și migrația, dezvoltarea socioeconomică, conectivitatea în domeniile transportului și energiei, agenda digitală, reconcilierea și relațiile de bună vecinătate. În perioada 2018-2020 sunt prevăzute acțiuni concrete în aceste domenii.

Pentru ca Strategia pentru Balcanii de Vest să producă rezultate și pentru a sprijini tranziția lină spre aderare, este indispensabil să se pună la dispoziție finanțările corespunzătoare. Comisia Europeană propune majorarea treptată a finanțării în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) până în 2020, în măsura în care realocările în cadrul pachetului financiar existent permit acest lucru. Numai în 2018, se prevede deja asistență pentru preaderare pentru Balcanii de Vest în valoare de 1,07 miliarde EUR, pe lângă cele aproape 9 miliarde EUR din perioada 2007-2017.

Etapele următoare pe calea către UE

Politica de extindere a UE trebuie să facă parte integrantă din strategia mai amplă de a consolidare a Uniunii Europene până în 2025, prezentată de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2017 și din Foaia de parcurs pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democraticăUE ar putea cuprinde mai mult de 27 de state membre, însă dinamica avansării fiecărei țări din Balcanii de Vest pe calea către UE va depinde de propriile merite și de ritmul fiecăreia în funcție de rezultatele concrete obținute. Strategia explică etapele pe care trebuie să le parcurgă Muntenegru și Serbia pentru a-și finaliza procesul de aderare în perspectiva aderării în 2025. Muntenegru și Serbia sunt singurele două țări cu care negocierile de aderare sunt deja în curs de desfășurare, dar alte țări le pot ajunge din urmă. Această perspectivă va depinde în cele din urmă de existența unei voințe politice puternice, de realizarea unor reforme efective și susținute și de găsirea unor soluții definitive la diferendele cu vecinii.

Fiecare dintre țările din Balcanii de Vest are șansa de a avansa pe calea către Uniunea Europeană. Comisia evaluează toate țările în mod echitabil și obiectiv, pe baza propriilor merite și în funcție de ritmul progreselor pe care le realizează fiecare. Albania și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei fac progrese semnificative pe calea către UE, iar Comisia este pregătită să formuleze recomandări privind deschiderea negocierilor de aderare, pe baza condițiilor îndeplinite. Comisia va începe să pregătească un aviz privind cererea de aderare a Bosniei și Herțegovinei după ce va primi răspunsuri detaliate și complete la chestionarul trimis. Prin eforturi susținute și implicare, Bosnia și Herțegovina ar putea să devină țară candidată la aderare. Kosovo are ocazia de a realiza progrese susținute prin punerea în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere și de a avansa pe calea către UE de îndată ce circumstanțele obiective vor permite acest lucru.

Angajamentul politic ale liderilor din regiune

Țările vizate mai au încă multe de făcut pentru a putea îndeplini condițiile și criteriile necesare pentru aderarea la UE. Strategia subliniază faptul că liderii din regiune nu trebuie să aibă nicio îndoială în ceea ce privește orientarea strategică și angajamentul lor. Ei sunt cei care trebuie să își asume, în ultimă instanță, responsabilitatea pentru ca această ocazie istorică să devină realitate.

Pregătirea UE pentru a primi noi membri

UE trebuie să fie pregătită și ea pentru a primi în familie noi membri – de îndată ce aceștia vor îndeplini condițiile necesare – inclusiv din punct de vedere instituțional și financiar. Uniunea trebuie să fie mai puternică, mai solidă și mai eficientă înainte de a putea fi mai mare. Pentru a asigura un proces decizional eficace, trebuie să recurgem la votul cu majoritate calificată în Consiliu în domeniile de politică pentru care acest vot este deja prevăzut. În plus, Comisia Europeană va prezenta, în cel de al treilea trimestru al anului 2018, posibilitățile de utilizare pe scară mai largă a votului cu majoritate calificată, astfel cum a anunțat președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2017.

Este nevoie, de asemenea, de un sistem mai eficace de tratare a amenințărilor sistemice la adresa statului de drept sau a cazurilor de încălcare a statului de drept în orice stat membru al UE, Comisia urmând să prezinte o inițiativă în acest sens în octombrie 2018.

În sfârșit, trebuie constituite mecanisme speciale care să asigure că viitoarele state membre nu dispun de mijloace prin care să blocheze aderarea altor țări candidate din Balcanii de Vest.

Context

Strategia UE pentru Balcanii de Vest – „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune”

Întrebări și răspunsuri – O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune

Fișă informativă – Șase noi inițiative emblematice în sprijinul procesului de transformare a Balcanilor de Vest

Fișă informativă – Calea de urmat în vederea unei posibile perspective de aderare în 2025

Fișă informativă – Potențialul economic al relațiilor UE cu Balcanii de Vest

Fișă informativă – Procesul de extindere

Grafic informativ – Muntenegru

Grafic informativ – Serbia

Grafic informativ – fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Grafic informativ – Albania

Grafic informativ – Bosnia și Herțegovina

Grafic informativ – Kosovo

IP/18/561

Persoane de contact pentru presă:

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (+32 2 298 65 70)
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (+ 32 2 296 48 87)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

0
0
0
s2sdefault